Language
Chinese English
0订购

最新加入的商品

0件商品 共计¥0.00
去购物车结算
首页 > 产品中心

WB常见试剂、耗材及小仪器

# 名称 规格 备注 售价 操作
G2053-100 1.5M Tris-Hcl pH 8.8 ¥50 订购
G2053-500 1.5M Tris-Hcl pH 8.8 ¥200 订购
G2054-100 1M Tris-Hcl pH 6.8 ¥50 订购
G2054-500 1M Tris-Hcl pH 6.8 ¥200 订购
G2055 10% SDS ¥15 订购
G2056 TEMED ¥90 订购
G2056-1 TEMED ¥10 订购
G3002 10X TE ¥50 订购
G5006 甲叉双丙烯酰胺(Bic) ¥45 订购
G5009 Tris-Base ¥180 订购
G5010 甘氨酸 ¥80 订购
G5011 EDTA -2Na 乙二胺四乙酸二钠 ¥95 订购
G5012 EDTA 乙二胺四乙酸 ¥150 订购
G5033 AP ¥35 订购
G5037-100 SDS ¥100 订购
G5037-500 SDS ¥300 订购
G5038 丙烯酰胺(ACR) ¥80 订购
G5044 Tris-Hcl ¥240 订购
G6006-100 称量滤纸 ¥12 订购
G6006-500 称量滤纸 ¥48 订购
首页  |   关于我们  |   资讯中心  |   科研服务  |   产品中心  |   图库  |   科研助手  |   联系我们  |
友情链接/Link
赛维尔生物资料库
喀斯玛
丁香通
武汉赛维尔淘宝店
地址/Address
湖北省武汉市东湖高新技术开发区高新二路388号生物医药加速器22栋5楼
联系方式/Contact
400-6027-178
027-85714038

武汉赛维尔生物科技有限公司(武汉谷歌生物科技有限公司)  Copyright2006-2020 www.servicebio.cn All rights reserved. 

鄂ICP备17028280号