Language
Chinese English
0订购

最新加入的商品

0件商品 共计¥0.00
去购物车结算
首页 > 实验室 > 8月新增抗体列表

8月新增抗体列表

#名称规格售价操作
GB11533Anti -Aquaporin 3 Rabbit pAb¥500订购
GB11534Anti -IL-10 Rabbit pAb¥500订购
GB11535Anti -Angiotensinogen Rabbit pAb¥500订购
GB11536Anti -Bag3 Rabbit pAb¥500订购
GB11537Anti -Integrin beta 1 Rabbit pAb¥500订购
GB11538Anti -CEBP Alpha Rabbit pAb¥500订购
GB11539Anti -CREB Rabbit pAb¥500订购
GB11540Anti -CD20 Rabbit pAb¥500订购
GB11541Anti -Ly6c Rabbit pAb¥500订购
GB11542Anti -YAP1 Rabbit pAb¥500订购
GB11543Anti -c-Raf Rabbit pAb¥500订购
GB11544Anti -EIF2S1 Rabbit pAb¥500订购
GB11545Anti -FAK Rabbit pAb¥500订购
GB11546Anti -Fatty Acid Synthase Rabbit pAb¥500订购
GB11547Anti -ErbB2 Rabbit pAb¥500订购
GB11548Anti -Ghrelin Rabbit pAb¥500订购
GB11549Anti -HMOX1 Rabbit pAb¥500订购
GB11550Anti -RPS6KA1 Rabbit pAb¥500订购
GB11551Anti -cPLA2 Rabbit pAb¥500订购
GB11552Anti -Calpain 2 Rabbit pAb¥500订购
GB11553Anti -Synaptophysin Rabbit pAb¥500订购
GB11554Anti -TLR2 Rabbit pAb¥500订购
GB11555Anti -alpha Actinin 2 Rabbit pAb¥500订购
GB11556Anti -B-Raf Rabbit pAb¥500订购
GB11557Anti -Endothelin 1 Rabbit pAb¥500订购
GB11558Anti -HDAC6 Rabbit pAb¥500订购
GB13014Anti -CD3 Rabbit mAb¥500订购
GB13017-2Anti -β-tubulin Mouse mAb¥500订购
GB13022-2Anti -Collagen I Rabbit pAb¥500订购
GB13029-3Anti -P53 Mouse mAb¥500订购
GB13030-2Anti -Ki67 Rabbit mAb¥500订购
GB13044Anti -α smooth muscle actin (α-SMA) Mouse mAb¥500订购
GB13063Anti -CD31 Goat pAb¥500订购
GB13064-1Anti -CD4 Mouse mAb¥500订购
GB13076Anti -c-Myc Rabbit pAb¥500订购
GB13084-1Anti -EGFR Rabbit pAb¥500订购
GB13089Anti -FAS Rabbit pAb¥500订购
GB13097Anti -Glucagon Rabbit pAb¥500订购
GB13102-1Anti -Histone H3 Mouse mAb¥500订购
GB13121Anti -Insulin Mouse mAb¥500订购
GB13141Anti -NF200 (NEFH) Mouse mAb¥500订购
GB13160-1Anti -GSK3 Alpha + Beta (phospho Tyr279+Tyr216) Rabbit pAb¥500订购
GB13161-1Anti -PI 3 Kinase p85 alpha Mouse mAb¥500订购
GB13188-1Anti -TNF-α Rabbit pAb¥500订购
GB13196-2Anti -Samd2 (phospho S425) Rabbit pAb¥500订购
GB13212-1Anti -IKB alpha Rabbit pAb¥500订购
GB13213-1Anti -EGFR (phospho S1070) Rabbit pAb¥500订购
GB13228-1Anti -Beclin 1 Rabbit pAb¥500订购
GB13228-2Anti -Beclin 1 Rabbit pAb¥500订购
GB13234-1Anti -Connexin 43 Rabbit pAb¥500订购
GB13236-1Anti -CREB Mouse mAb¥500订购
GB13237Anti -CDK2 Rabbit pAb¥500订购
GB13264Anti -RUNX2 Rabbit pAb¥500订购
GB13305Anti -Cyclin E1 Rabbit pAb¥500订购


首页  |   关于我们  |   资讯中心  |   科研服务  |   产品中心  |   图库  |   科研助手  |   联系我们  |
友情链接/Link
武汉赛维尔淘宝店
地址/Address
湖北省武汉市东湖高新技术开发区高新二路388号生物医药加速器22栋5楼
联系方式/Contact
400-6027-178
027-85714038

武汉赛维尔生物科技有限公司  Copyright2006-2007 www.servicebio.cn All rights reserved. 

鄂ICP备17028280号